Eiendomsmarkedet

Aksjer, obligasjoner og banksparing er derimot ikke den eneste måten å investere på. Det finnes også eiendom, noe som nesten alltid er godt å ha. I denne artikkelen skal vi se nærmere på når vi vet at det er på tide å kjøpe eiendom, eventuelt om det kanskje er mer lønnsomt å leie i stedet. Det første vi må forstå er derimot at eiendom ikke er like likvide som de andre måtene vi kan investere pengene våre på. Likviditet betyr egentlig hvor fort vi kan omgjøre investeringen til ekte brukbare penger. Det er derimot mye mindre risikabelt enn å investere i aksjer. Dersom man vurderer å kjøpe