Investeringer med høyere risiko

Når du først har bestemt deg for å investere i aksjer, så kan det være lurt å gi pengene dine til noen som har mer peiling enn deg på hvordan du bør fordele pengene dine. Vi har noe vi kaller for systematisk og usystematisk risiko. Usystematisk risiko kan fjernes helt ved å diversifisere. Dette er fordi risikoen vi snakker om her ligger kun i den enkelte aksjen. Hvis vi derfor velger å investere kun i denne typen så kommer vi til å miste alle pengene våre dersom aksjen gjør det dårlig. Dersom vi derimot fordeler pengene våre i aksjer som ikke nødvendigvis har en altfor stor og positiv korrelasjon så kan vi begynne å fjerne denne risikoen. Dette er da fordi at selv om den ene aksjen gjør det dårlig så gjør den andre aksjen det bra. Dette virker ganske rart, fordi det man skulle tro er at fortjenesten vår da blir nøytral, men husk at avkastningen for en aksjeportefølje er større nemlig på grunn av dette. Det er risikoen vi tar som gir oss belønning i form av større avkastning. Det finnes derimot fortsatt en systematisk risiko som vi ikke kan fjerne bort. Denne kommer av hele markedet som helhet og andre uforutsigbare hendelser.