Praktiske løsninger for hjemmekontor

I dagens sosiale distansering har mange endret arbeidsmiljø, og hjemmekontor har blitt den nye normalen. Det betyr ofte kjøkkenbordet, barnerommet eller andre steder som muligens ikke er egnet for kontorarbeid. I realiteten er det ofte ikke mye plass eller infrastruktur for hjemmekontor.

Da kan være lurt å sette seg ned og prøve å finne ut hvordan det er mulig å gjøre om og komme med praktiske løsninger som gjør hjemmekontoret mer tilpasset egne behov uten at det koster for mye. Der kan byggmax hjelpe deg med å planlegge og renovere.

Det er to ting som man bør ha oversikt over når man planlegger: det første er å kartlegge behovet for hjemmekontoret og hvor mye plass man har å disponere til endringer. Det andre er å budsjettere hvor mye det skal og kan koste.

Planlegging

Det er viktig å kartlegge det området som skal tilrettelegges for et hjemmekontor. Se på om det finnes plass som kanskje nyttes ikke i det daglige og hvor det er evt. mulig å rydde vekk i helgene hvis det trenges. Det er verdt å ha med i bakhodet, at med å tenke på nytt for enkelte rom og være åpen for endringer, kan man ofte finne gjenbruk i egne ting når man omorganiserer.

Mulige endringsområder:

  • Stue: har ofte ekstra plass som nyttes ikke i hverdagen.
  • Bod: det hender at det er mulig å rydde vekk en del ting som ikke brukes og det kan finnes muligheter for å sette inn kontorbord og skrivebordstol samt god belysning.
  • Rom: noen rom gir mulighet for å deles opp og da er mulig å sette opp vegger og dør enkelte steder.
  • Gang: det områdes som ofte benyttes veldig dårlig er gangen. Det hender at de er lange og/eller store og det er godt mulig å skjerme av en del for billige penger, til et lite hjemmekontor.

Noen ganger kreves det liten endring, men hvis endringene er store, da ses de på som bruksendringer og kan kreve søknad og tillatelse fra kommunen.

Økonomi

Alle har forskjellig økonomi, men det er verdt å ha i hodet at det gir alltid bra følelse å kunne spare penger og uansett regne seg frem til en lønnsom handel.

Det kan for eksempel ses på slik å spare penger et sted kan gi rom til å bruke de et annet sted hvor det virkelig trenges, som for eksempel til å lage praktiske løsninger til hjemmekontor. Med å lage et budsjett, får man god oversikt over hvor pengene kan brukes på en best mulig måte.

Mulige sparingsområder:

  • Utgifter knyttet til reising til og fra jobben kan ha uteblitt og det kan brukes til gode.
  • Utgifter til kaffekopper, lunsj i kantinen og evt. spising på restaurant kan spares opp.
  • Utgifter til ferie som ikke var mulig å reise på, på grunn av karantene, kan brukes.
  • Gjenbruk av eksisterende møbler og evt. noe som ligger ubrukt i boden.

Å ha tilgang til et godt tilrettelagt hjemmekontor kan bidra til en mer effektiv arbeids hverdag. Derfor er det vel verdt det å planlegge godt, tenke på nytt og budsjettere for de endringene som trenges.