Hvordan må bedrifter tenke i krisetider?

Det er et legitimt spørsmål å stille seg i disse tidene vi er inne i, for det er ingen tvil om at bedrifter kommer til å forsvinne og gå dunken. Det er også helt sikkert at nye selskaper vil se dagens lys og vokse. Men hva med alle de små bedriftene som fortsatt henger med, selv om det er med livet som innsats? Hvordan skal de klare seg gjennom krisen?

La oss ta det steg for steg.

Få oversikt

Det er ingen tvil om at pandemier og naturkatastrofer kan sette en stopp for all virksomhet, men det er viktig å ikke gi opp. Kjente gründere er der de er i dag fordi de aldri gav opp og turte å ta sjanser. Det var nemlig gjennom mange nederlag at de kom dit de er i dag.

Er man i startfasen kan og Frilans Finans være en god hjelp å få.

Men det betyr at man må få en oversikt over nå-situasjonen. Det er ikke sikkert det nytter å jobbe overtid hver dag, dersom gapet mellom inntekt og utgift bare blir større og større.

Når man får oversikt kan man mye lettere stille seg spørsmål som:

  • Er dette bærekraftig?
  • Kan vi endre strukturen?
  • Fins det andre markeder?
  • Kan vi tilby andre produkter eller tjenester?

Når man har redusert arbeidsstokken, funnet fram til nye produkt og etterspørsel, da kan man fortsette med å jobbe mot målet.

Begynn for deg selv

Det kan hende man til og med blir permittert fra jobb og utsiktene ser dårlig ut. Da kan løsningen være å starte en familiebedrift og begynne for seg selv. Det fins mange selskapsformer, slik som enkeltpersonsforetak, egenansettelsesforetak, aksjeselskap også videre. Hvilken man velger er ikke så viktig, men har man ansatte og en stor omsetning allerede, er AS det som gjelder.

Ta omstilling alvorlig

Utvikling er noe som alltid kommer frem som årsak til at bedrifter går under og nye oppstår. De fleste klarer ikke å tenke nytt og vil dermed falle etter når produktene blir utraderte. Man må være proaktiv når det gjelder omstilling, det være seg størrelse på arbeidsstokk, valg av produkter og samarbeidspartnere. Åpenhet rundt dette vil gjøre det enklere for andre å omstille seg også. Det er likevel ingen tvil om at det treghet i systemet.

Invester bredt

Tenker man på investeringer, er det å investere i aksjer det absolutt mest lønnsomme. Man holder til og med liv i mange bedrifter på denne måten, og investerer man riktig kan det gi fart i nye teknologi. Men man bør ikke investere alt overskuddet på en post. Med en bred innsats vil man begrense tapet og øke potensialet. Det er ingen som vet hva morgendagen vil bringe, så invester alltid bredt.