Forbedre selskapets økonomi med refinansiering av lån

Mange velger å starte opp egne selskaper for seg selv, enten som enkeltmannsforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS/DA) eller som aksjeselskap (AS). Uansett hvilken bransje og hvilken form for næringsvirksomhet man bedriver, er man i de aller fleste tilfeller avhengig av kapital for å komme i gang og drive selskapet fremover. I den sammenheng er det mange som tar opp lån. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva man bør tenke på når man tar opp lån for å drive næringsvirksomhet og hvorfor det kan lønne seg å refinansiere lånene.

Viktige ting å tenke på når man låner penger

Når man låner penger, enten som privatperson eller gjennom selskapet man har startet opp, er tilbakebetaling det aller viktigste. Et lån er ikke penger man får, men penger man må betale tilbake. Det betyr at det bør foreligge en nedbetalingsplan som inkluderer renter og gebyrer, slik at man holder kontroll på månedlige avdrag.

I forkant av at man tar opp lånet bør man gjøre grundige undersøkelser for å finne det lånet som gir best renter, og dermed de laveste månedlige kostnadene. På den måten sikrer man seg mot at man ikke klarer å nedbetale lånet.

Hvorfor bør man refinansiere lånet?

Det finnes flere grunner til at man bør gå for refinansiering av lånet sitt. Spesielt hvis man har flere mindre lån. Gjennom å refinansiere lånet kan man få bedre rente, og på den måten gjenskape kontrollen over selskapets økonomi hvis det har gått trått noen måneder. Gjennom å refinansiere lånet får du også muligheten til å samle flere lån i ett, og på den måten få en enklere måte å holde oversikt.

Hva bør man gjøre etter refinansieringen?

Som eier og driver av eget selskap, bør man etter man har fått refinansiert lånene sine, ta en vurdering av selskapets økonomi og videre drift. Et viktig spørsmål å stille seg er om selskapet i det hele tatt er levedyktig og kan skaffe de inntektene som kreves. Her bør det legges en plan for hvordan man skal markedsføre selskapets produkter og tjenester slik at man i fremtiden kan drive selskapet med positivt regnskap.

Oppsummering

Mange drømmer om å etablere et eget selskap og bli selvstendig næringsdrivende. Denne måten å arbeide på gir frihet til å arbeide når og hvor man vil, og man er sin egen sjef. Allikevel er det også et stort ansvar knyttet til denne måten å jobbe på. Ofte trengs det kapital for å lykkes med virksomheten, og da er mange nødt til å låne penger. Dette fører videre til at en del sliter med økonomien fordi de ikke klarer å betjene lånene. Gjennom å refinansiere lånene man har, kan man igjen få oversikt og kontroll, og drive selskapet videre med positivt regnskap.