Forskjellige veier

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke forskjellige veier vi kan ta når vi først har kommet til konklusjonen om at utdanning virkelig er noe vi har lyst å satse på. Her skal vi bare velge ut et eksempel og se hvor langt utfallsrommet sprer seg. Du bør først se gjennom denne lenken som viser deg en stor liste over forskjellige utdanninger man kan velge å ta. Det finnes sikkert flere, men denne listen er tilstrekkelig for formålet vårt her.

Som du kan se og kanskje også gjette deg frem til, så er utfallsrommet for hvilken stilling vi kan få for hver enkel utdanning varierende. Vi har i de andre artiklene nevnt økonomi og administrasjon. La oss se litt nærmere på hvordan denne typen utdanning kan gi en person en bred kompetanse som igjen fører til at man kan få mange forskjellige typer stillinger. I denne utdanning kan man lære seg hvordan hele systemet fungerer. Hvordan staten, private personer, bedrifter, banker og andre organisasjoner jobber sammen om å skape en stabil økonomi for Norge og hvordan vi alle er koblet sammen til dette systemet i den moderne verden. Man lærer at alt foregår gjennom kapital, finansieringer og på den andre siden investeringer. Gjennom selskapets opprinnelse så gir det folk muligheten til å investere i prosjekter og bedrifter, uten å sitte inne med alt ansvaret for det de gjør. Dette systemet styrer faktisk det meste av det som foregår i dagens verden, enten vi vet det eller ikke. De forskjellige jobbene dette kan gi er da altså mange, med tanke på at penger nesten alltid er involvert i alt vi gjør. Dette viser altså at en utdanning kan gi en person mange forskjellige veier. I dette tilfellet kan man være en finansiell rådgiver, jobbe med prosjekter, være leder eller analysere tall.