Generelt om investering

Det finnes mange forskjellige måter å investere på, og disse måtene har forskjellige grad av risiko. La oss først forklare hvorfor større risiko gir større avkastning. Det finnes måter å investere pengene dine på som er relativt risikofrie. Dette kan for eksempel være å sette penger inn på en sparekonto hos banken, eller muligens også statsobligasjoner. Kort og enkelt er en obligasjon rett og slett at vi låner et pengebeløp til en aktør, og så får vi tilbakebetalte renter over en bestemt periode og deretter hele lånebeløpet ved innløsning. Du tenker kanskje at et slikt lån ikke alltid er sikkert, og da har du helt rett, men når det gjelds staten så er vi tilnærmet helt sikre på at de har penger til å betale tilbake pålydende. Vi forventer også at vi som investorer ikke liker risiko, vi liker å ha en garanti for at vi faktisk får pengene våre tilbake, og samtidig tjener penger på å ha “lånt” de bort. Generelt for investering så bør du diversifisere porteføljen din. Dette vil egentlig bare si å ikke legge alle eggene dine i en kurv. Du vil ha en andel som er plassert risikofritt, og en andel som for eksempel aksjer. I aksjene har du høyere risiko, men også høyere avkastning. Aksjene må også diversifiseres.