Hovedforskjellen mellom AS og ENK-foretak

Den som ønsker å starte for seg selv har to valg: et aksjeselskap eller et enkeltpersonsforetak. Hva er forskjellen?

Aksjeselskap (AS)

Det er mange fordeler ved å starte et aksjeselskap. Da er du ikke juridisk ansvarlig på samme måte som en som driver et enkeltpersonforetak. Et AS blir nemlig ansett som en egen juridisk person, mens i et ENK har innehaveren fullt ansvar.

For å starte et AS må du gå inn med minst 30.000 i egenkapital. Dersom du ikke har nok penger på konto, finnes det muligheter. Et eksempel er å bruke Allelånutensikkerhet.no og skaffe deg et lite startlån. Husk å ikke låne over evne! Men det er fint å vite at man har muligheten til å skaffe disse pengene, hvis du ikke ønsker å vente! Grunnen til at kapitalen må være på plass ved oppstart, er for å fungere som en sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer. En annen vesentlig grunn til å starte et aksjeselskap fremfor et ENK er at du som eier kan ansette deg selv. Det gir deg samme rettigheter som andre arbeidstakere, inkludert krav på sykepenger.

Enkeltpersonsforetak (ENK)

Et enkeltpersonsforetak (tidligere enkeltmannsforetak), er en annen og enklere måte å starte for seg selv på. Et enkeltpersonsforetak er svært lett å opprette, dette kan fikses i løpet av en liten time på internett. Ulempen er at det gir mer juridisk ansvar om noe skulle gå galt, og du har ikke samme rettigheter som andre arbeidstagere, med mindre du ordner en forsikring via nav.

Hovedforskjellene oppsummert

Valget handler altså mest om hvor mye ansvar du ønsker å ha. I et ENK er du juridisk ansvarlig, mens et AS regnes som en egen juridisk person. I tillegg kan du ansette deg selv i et AS og få de samme rettighetene som andre arbeidstakere. Ganske flott, eller hva?