Investere i utleiebolig?

De fleste mener at det er en lønnsom geskjeft å gi inn i investering av utleiebolig. Spørsmålet er om dette virkelig er tilfelle? Noen av de positive tingene er jo innlysende. Leietakeren finansierer både rentene og avdragene som du har på boligen og samtidig stiger boligen i verdi etterhvert som tiden går. Det er heller ingen hemmelighet at det alltid vil være etterspørsel etter nye leieboliger og prosessen i forbindelse med utleie er en enkel og rask sak. Når boligen er nedbetalt, kan du selge den med meget god profitt som du eventuelt kan bruke til å finansiere en ny bolig med samme hensikt.

Fordeler med investering i utleiebolig

Flesteparten av de som har brukt penger på investering i utleieboliger vil sitte igjen med et godt overskudd. Dette skyldes i høy grad en betydelig prisøkning i boligmarkedet, mens investeringene samtidig har vært forholdsvis enkle å få finansiert. Selv om det alltid vil være en usikkerhet knyttet til hva rentenivået på boliglån vil bli, har du likevel mulighet til å ta forskjellige scenarier som forholdsregel og ta hensyn til disse når du setter opp et reelt budsjett. På den måten har du klarert deg om noe uventet skulle dukke opp – slik som det ofte gjør. Det kan være en god idé å kjøpe nytt iphone batteri med lang levetid hvis du skal leie ut bolig og avtale visninger uten å gå tom for strøm på telefonen din.

Ulemper med investering i utleiebolig

En av ulempene med å investere i utleieboliger er at prisnivået kan stagnere eller falle. Det er også godt kjent at utleievirksomhet av boliger medfører mye gjennomtrekk av leietakere og dermed også slitasjeskader på boligen som du selv må betale for. Disse utgiftene kan raskt sette det antatte budsjettet på prøve og hvis bankene setter opp boliglånsrenten, har du plutselig en helt ny situasjon å takle enn det som var utgangspunktet for budsjetteringen din.