Statistikk og forventning

Et ekstremt viktig aspekt av det å forutse utviklingen i økonomien er et redskap som vi kaller for statistikk. Ved å se på tall fra sider som for eksempel SSB så kan vi begynne å å utvikle en sans for hva historien tilsier om en forhåndsbestemt situasjon som vi ønsker å etterforske. Gjennom statistikk så kan vi for eksempel se hvor mye penger folk bruker på forskjellige varer, noe som kan gi oss et godt anslag på den generelle etterspørselen etter et produkt. Denne informasjonen kan vi så bruke til å regne ut et nøkkeltall som kan være med å hjelpe til å ta en beslutning som vi står ovenfor. Dette er et veldig enkelt eksempel, la oss se på noe som kanskje er mer brukbart for privatpersoner.

Ut ifra statistikken så kan eksperter forutsi noe om for eksempel rentenivået på lån fra banken. Ut fra denne lenken som er gitt så kan vi også se at vi begynner å komme inn i en lavkonjunktur. Hva betyr dette egentlig? Dette betyr at vi kan forvente at arbeidsledighet kan stige, og at økonomisk aktivitet begynner å trappe ned internasjonalt. Dette påvirker jo selvsagt oss i Norge også. Alt dette kan vi se ut ifra tall fra fortiden og nåtiden, men statistikk kan være mye kraftigere enn bare det. Vi kan nemlig også forsøke å forutsi noe om fremtiden.

Dette med å prøve å regne ut fremtidige tall er ikke en derimot ikke en eksakt vitenskap, og det kreves noen skjønnsmessige tiltak. Dette vil altså si at det vi prøver å forutsi kommer med et sikkerhetsnivå. Det vil altså si at vi for eksempel kan forutsi at tilfelle A kommer til å skje i fremtiden, men med 75 % nøyaktighet. Vi kan altså estimere sannsynligheten for hva som kommer til å skje, og dermed også ta bedre beslutninger i fremtiden. Matematikken er anvendbar, men det holder ikke å bare være god i matematikk for å kunne finne frem til riktig estimat. Vi må nemlig vite hvilke variabler vi skal bruke for å finne det vi er ute etter. Intuisjon spiller altså en stor rolle, sammen med dette redskapet vi kaller matte. For å kunne forutsi fremtiden må man være oppmerksom på så mye som mulig. Verdenspolitikken, hvordan samfunnet kommer til å se ut i fremtiden, hvordan absolutt alle detaljene henger sammen. Hvis vi kombinerer dette med matte så har vi et ekstremt sterkt verktøy til å forutsi økonomien.