Pensjon i Norge

Til sist skal vi snakke om pensjon her i Norge. Det finnes mange forskjellige lover og regler som skal sikre en minstepensjon til befolkningen. Alle norske statsborgere har rett til en minstepensjon, men vi skal nå se på andre muligheter og hvorfor det er viktig å vurdere disse mulighetene.

Disse pengene som du kaller din pensjon spares enten av staten, av bedriften du jobber for, eller deg selv som individ. På grunn av blant annet en økt gjennomsnittsalder så begynner nå minstepensjonen i Norge til å bli noe redusert. Det viktig at vi selv tar et ordentlig tak i dette problemet ved å selv involvere oss i prosessen. Herfra gjelder det rett og slett å tjene så mye som mulig, slik at du øker din pensjonsgivende inntekt.

I tillegg kan vi bruke det vi har tidligere lært om investeringer for å kunne spare opp til pensjon individuelt. Det er også viktig å vite dersom du er vernepliktig at dersom du er i tjeneste mellom 6 og 12 måneder så har du rett på 2,5 G til grunnlaget ditt. Dette grunnlaget som vi kaller “G” er per dags dato 82.122 kroner. Enslige mennesker har for eksempel 2G som grunnlag for pensjonen sin.

Som hovedregel kan du også merke deg at det er fullstendig mulig å ta ut pensjonen din før man fyller 67 år, men dette kan redusere det totale beløpet. Dersom man derimot venter med å ta ut pensjonen så kan man betydelig øke pensjonen dersom man lever lengre. Husk også at garantipensjonen skal man ha dersom man tjener en lav inntektspensjon, men dersom man har en ganske høy inntektspensjon så skal man bare få denne. Garantipensjonen er på en måte et slags sikkerhetsnett for dem som ikke nødvendigvis har klart å sikre seg en bedre pensjon.