Budsjetter

I denne artikkelen skal vi snakke om hva et budsjett egentlig er for noe. Det første vi skal begynne med er å gi en kort introduksjon i det økonomiske systemet som vi lever med i dag. Deretter skal vi gå nærmere inn på hvordan vi etablerer et budsjett i en bedrift og hva det egentlig gjør for oss.

Selskapet

Helt siden handelen har etablert seg i denne verdenen så har vi begynt å utvikle seg mot denne formen av en organisasjon. Et selskap som vi kjenner det i dag eksisterer for å være produktiv og for å maksimere fortjenesten. Dette kan faktisk gjøre det litt vanskelig for store bedrifter å ta ansvar for uetiske handlinger. Uansett så trenger vi en slags ordning på alle pengene som går inn og ut av bedriften. En kontantstrøm er på en måte en slags kontinuerlig oversikt over alle pengen som går inn og ut av en bedrift. Det er ofte også satt opp forskjellige kontoer som representerer en spesiell type inntekt eller kostnad. Likviditet er noe som er veldig viktig for kontantstrømmen vår, og desto mer likvide vi er desto større er sjansen for at vi klarer å for eksempel betale regningene våre i tide. Dersom du har dårlig likviditet så kan det ikke skade å se om et billig forbrukslån kan være noe for deg.

La oss se litt nærmere på budsjettet.

Budsjett

Et budsjett er egentlig i bunn og grunn en slags forventning vi har til fremtiden. I budsjettet som vi lager så bruker vi oftest historiske tall for å vise hva vi kan forvente å se av inntekter og utgifter i nærmeste fremtid. Budsjetter kan være årlige, kvartale, og til og med månedlige. De gir egentlig ikke noen annen motivasjon enn at vi rett og slett forventer å oppnå dem. Det er bra å ha et mål å jobbe seg mot.

Når vi jobber med budsjetter så kan det være lurt å gjøre seg litt mer kjent med balansen. En over hvordan pengen er fordelt i bedriften deler vi opp mellom “Eiendeler” og “Egenkapital og Gjeld”.

Under eiendeler så finner vi ting som omløpsmidler og anleggsmidler.

Omløpsmidler er hovedsakelig likvide verdier, som for eksempel en konto i banken som har penger, eller rett og slett kontanter. Anleggsmidler derimot kan være for eksempel hus som vi eier, eller maskiner som vi bruker i bedriften til å produsere produkter og tjenester.

På den andre siden så har vi egenkapitalen til bedriften og all gjelden som vi har.

Begge disse sidene skal være i balanse, det vil si at summen av alle eiendeler skal være lik summen av egenkapital og gjeld. På denne måte så kan vi hva selskapet er verdt, men vi kan også se hvordan pengen er fordelt ved et gitt tidspunkt.