Teoretisk matte i økonomi

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan veien vår blir dersom vi velger å ta en utdanning innen matematikk. Det første du må forstå er at det finnes mange forskjellige linjer som man kan velge mellom. I dette tilfellet så forutsetter vi selvfølgelig at vi har gått gjennom alle slags grunnleggende ferdigheter fra videregående og alt man burde ha lært frem til da på barne- og ungdomsskolen. Vi antar også her at vi faktisk ønsker å studere ren matematikk, og ikke noe matematikk som vi kun bruker for spesifikke praktiske formål innen et eller annet yrke. Vi holder mulighetene våre åpne.

Anta at vi er interessert i å ta en mastergrad i matematikk. Hva kommer vi til å være innom da? Det blir kanskje litt vanskelig å kalle dette for en generell utdannelse, men når det gjelds matte så er vi faktisk ikke altfor langt unna. Et klassisk felt blir da selvfølgelig algebra, men dessverre ikke så enkelt som den typen algebra de fleste av oss kjenner til. I tillegg så er det matematisk analyse, det vil si læren og forståelsen av tall og hva de faktisk betyr. Man ser på funksjonsrom og geometriske objekter. Du kommer også til å studere forskjellige dimensjoner i rom, dette emnet kalles topologi og inneholder også alt innenfor geometriske kurver og flater. Dersom dette virker forvirrende så er det kanskje fordi det rett og slett er det, spesielt dersom man ikke har mye tid lagt inn i faget.

Matematikk er alltid brukbart, men når det gjelds økonomiske fag så kan vi vurdere aktuarfaget. Der skal man rett og slett lære seg å forutsi fremtiden, gjennom å finne best mulig estimat for forventet fremtidig risiko. Derfra kan man gi råd til andre om hvordan markedet og økonomien kommer til å utvikle seg. Det er selvsagt aldri noen fasit på disse spørsmålene.

Dersom vi ser på en hvilken som helst annen utdanning innen økonomi så bruker vi alltid matte der også til å beregne både praktiske faste tall, men også for å prøve å komme frem til subjektive forventninger. Den enkleste matten kommer i regnskapsanalyse og finansiell styring. Det vi gjør her er at vi rett og slett summerer og kontofører alle utgiftene og inntektene våre. For det meste så handler dette om å holde det ryddig i bøkene våre, og samtidig føre dette regnskapet på en forsvarlig måte ovenfor loven.

Når vi begynner å nærme oss litt mer avansert matte så kommer vi til å se på derivasjon, algoritmer, og statistikk. Derivasjon kan for eksmpel brukes til å regne ut etterspørselen etter en vare eller tjeneste. På den måten så kan vi også ved hjelp av matte finne ut hva vi ønsker å ta betalt for denne varen for å maksimere fortjenesten vår. Veldig nyttig.