Ledelse

I denne artikkelen skal vi snakke om ledelse, mer spesifikt skal vi snakke om ledertyper som finnes i dagens næringsliv her i Norden og i den vestlige verden. La oss begynne med hva som definerer en god leder.

Selv-lederskap

Når vi snakker om lederskap snakker vi mennesker som styrer en gruppe ansatte inn mot et forhåndsbestemt mål. For en leder er det viktig å forstå forretningskulturen, for å oppnå det beste resultatet for flest mennesker i gruppen.

Det som virkelig skaper gode ledere er det at en leder kan lede seg selv. For eksempel er det mye du må kunne gjøre for å løpe bort til et punkt B fra et punkt A. Dersom du skal ha med deg andre mennesker på veien, er det mye du må gjøre for å sørge for at de kommer seg trygt dit. Du må kanskje sørge for at får ut sitt fulle potensiale, at de har verktøyene de trenger, som f.eks. gode Nike sko for de som står mye og riktig programvare for de som jobber med datamaskiner.

En god leder må også vite hva man selv ville ha gjort i en bestemt situasjon, og kan ikke være avhengig av at noen andre nødvendigvis leder en frem mot målet. Det handler om å gjøre så mye man kan med ressursene som en har foran seg, og skaffe nye ressurser når det er nødvendig.

Det er også viktig å påpeke at det er vesentlig forskjell på ledelse og administrasjon, selv om ledelse og administrasjon kan gå hånd i hånd.

Oppmerksomhet

Det absolutt viktigste en leder kan vise er oppmerksomhet, og det har vært mange gode ledere i verden som har vært flinke på dette. Et eksempel er Marcus Auerelius. Denne mannen fokuserte på å lede seg selv før han gikk ut og ledet andre.

For å få til dette må man ha en ha en enorm kapasitet til å være oppmerksom på deg selv og verden rundt deg. Dette er selvsagt ikke den eneste viktigste egenskapen man må ha for å være en god leder, men det er en viktig nøkkel for å få forstå hva lederskap innebærer.

Andre mennesker

For å oppsummere, handler lederskap om hva du kan motivere andre til å gjøre. Derfor bør alle ledere forstå at man ikke må sette seg selv først. Det handler om hva man kan gjøre for å få det beste ut av andre, slik at vi kan gjøre det beste ut av den situasjonen vi står ovenfor.

Ledere må også klare å stå i vanskelige forandringer, og sette disse i gang hvis en organisasjon ikke fungerer optimalt. Dette handler om effektivitet, men det er viktig å empati med sine ansatte i slike situasjoner som krever stor omstilling.