Økonomisk forskning

I dette segmentet skal vi begynne å gå mer i dybden på alle teoriene som har utviklet økonomien vår til det den har blitt i dag. Når det gjelds kapitalisme så er den viktigste drivkraften grådighet. Dette høres kanskje ikke så veldig trivelig ut, men la oss se litt nærmere på hvorfor dette faktisk fungerer i praksis. Begrepet den usynlige hånd ble først tatt i bruk av Adam Smith, og det han sier er at et individ som handler kun etter sin egeninteresse faktisk bidrar enda mer til samfunnet i et kapitalistisk system. Det er til produsentens eget beste å skape den beste varen til forbrukeren, fordi dette kommer til å øke inntekten hans/hennes. Dette betyr faktisk at dersom han drives av sin egeninteresse om å skape en større fortjeneste så blir han også mer motivert til å skape mer nytte for samfunnet. Dette er et veldig grunnleggende prinsipp i økonomien.

La oss nå se på et eksempel på noe mer matematisk. Etter at selskapet ble tatt i bruk, og vi opplevde et begrenset ansvar på vår investering så kom det også samtidig veldig mange spørsmål om hvordan man kan øke sin fortjeneste mest mulig. Et emne som har blitt diskutert en hel masse er kapitalstruktur. Denne forskningen vant faktisk nobelprisen i økonomi i 1985 og den påviser en del interessante ting. Miller og Modigliani forsket nemlig på dette gjennom å se for seg en del forskjellige typer verdener. Dette involverer skatt, egenkapital og gjeld. Hvordan skal vi fordele kapitalen vår på den beste måten, og er dette relevant? La oss begynne med å se på en verden hvor vi ikke betaler skatt. I dette tilfellet så påviser M&M at det faktisk ikke er noen forskjell på en bedrift med gjeld og en bedrift uten gjeld. Dette beviser rett og slett at skatt, balanse i markedet og transaksjonskostnader har en påvirkning på verdien av selskapet. For eksempel så kan man velge å øke gjelden for å øke skattefradraget. Det M&M påviser derimot er at i et marked hvor vi finner balanse så kommer disse sparte kostnadene fra skattefradraget til å bli spist opp av økt lånerente. Det fungerer enkelt og greit på denne måten:

En bedrift ser at det er nyttig å øke gjelden sin på grunn av reduserte skattefradrag, og de låner så mye som mulig fra banken.

Andre bedrifter ser det samme, og gjeld blir veldig populært i markedet. Banken ser det enten som en nødvendighet, eller en mulighet til å øke rentene på lånene sine.

Markedet treffer en ny balanse når dette jevner seg ut, og lån er nå mye dyrere enn tidligere, og skattefradraget blir spist opp av rentene. Dette er påvist gjennom matematiske utregninger.